Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một vật chuyển động nhanh dần đều đi được những đoạn đường s 1 = 12m và s 2 = 32m trong hai khoảng thời gian liên tiếp bằng nhau là 2s. Gia tốc chuyển động của vật là: A. 2 m/s 2 . B. 2,5 m/s 2 . C. 5 m/s 2 . D. 10 m/s 2 .

Một vật chuyển động nhanh dần đều đi được những đoạn đường s1 = 12m và s2 = 32m trong hai khoảng thời gian liên tiếp bằng nhau là 2s. Gia tốc chuyển động của vật là:

A. 2 m/s2.

B. 2,5 m/s2.

C. 5 m/s2.

D. 10 m/s2.

  1. 2 m/s2.

  2. 2,5 m/s2.

  3. 5 m/s2.

  4. 10 m/s2.

T. Nhã

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án: C. HD Giải: Ta có: Quãng đường vật đi được trong 2s đầu tiên là: s 1 = 2v 0 + 2a = 12 m (1). Quãng đường vật đi được trong 2s tiếp theo là: s 2 = 4v 0 + 8a – (2v 0 + 2a) = 32 → 2v 0 + 6a = 32 (m) (2). Từ (1), (2) giải hệ phương trình ta được v 0 = 1 m/s; a = 5 m/s 2 .

Đáp án: C.

HD Giải: Ta có:

100 câu trắc nghiệm Động học chất điểm có lời giải chi tiết (nâng cao - phần 3) | Bài tập Vật Lí 10 có đáp án và lời giải chi tiết

Quãng đường vật đi được trong 2s đầu tiên là:

s1 = 2v0 + 2a = 12 m (1).

Quãng đường vật đi được trong 2s tiếp theo là:

s2 = 4v0 + 8a – (2v0 + 2a) = 32 → 2v0 + 6a = 32 (m) (2).

Từ (1), (2) giải hệ phương trình ta được v0 = 1 m/s; a = 5 m/s2.

8

Câu hỏi tương tự

Cùng một lúc tại hai điểm A và B cách nhau 15 km có hai ô tô chạy cùng chiều nhau. Vận tốc của ô tô chạy từ A là 40 km/h và của ô tô chạy từ B là 35 km/h. Chọn A làm mốc, thời điểm xuất phát của hai x...

9

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG