Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một vật chuyển động chậm dần với vận tốc v(t) = 160 - 10t (m/s). Tính quãng đường mà vật di chuyển từ thời điểm t = 0 (s)đến thời điểm vật dừng lại.

Một vật chuyển động chậm dần với vận tốc v(t) = 160 - 10t (m/s) . Tính quãng đường mà vật di chuyển từ thời điểm t = 0 (s) đến thời điểm vật dừng lại.

  1. 1280m

  2. 128m

  3. 12,8m

  4. 1,28m

H. Hoàng

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Thời điểm vật dừng lại là 160 - 10t = 0 t = 16 (s) Quãng đường vật đi được là:

Thời điểm vật dừng lại là 160 - 10t = 0 left right double arrowt = 16 (s)

Quãng đường vật đi được là: 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hai đường thẳng ( △ ) và ( △ ′ ) chéo nhau, AA' làm đường vuông góc chung. Gọi (P) là mặt phẳng qua A và vuông góc với ( △ ′ ) , còn (d) là hình chiếu của ( △ ) lên (P). Đặt AA' = a, góc nhọn giữa...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG