Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một vật có trọng lượng P = 10N đặt trên mặt phẳng nằm ngang. Tác dụng lên vệt một lực F=15N theo phương ngang, lần thứ nhất trên mặt nhẵn, lần thứ hai trên mặt nhám với cùng độ dời 0,5m. Biết rằng công toàn phần trong lần thứ hai giảm còn 2/3 so với lần thứ nhất ( không có ma sát). Hãy tìm lực ma sát và hệ số ma sát trượt giữa vật và mặt phẳng.

Một vật có trọng lượng

P = 10N đặt trên mặt phẳng nằm ngang. Tác dụng lên vệt một lực F=15N theo phương ngang, lần thứ nhất trên mặt nhẵn, lần thứ hai trên mặt nhám với cùng độ dời 0,5m. Biết rằng công toàn phần trong lần thứ hai giảm còn 2/3 so với lần thứ nhất ( không có ma sát). Hãy tìm lực ma sát và hệ số ma sát trượt giữa vật và mặt phẳng.

T. ThuỳTrangNguyễn

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Công của lực kéo F là : Trường hợp có ma sát, công toàn phần, bằng tổng công A của lực kéo F và công A ms của lực ma sát (công âm ), giảm còn 2/3, suy ra : Lực ma sát : Hệ số ma sát trượt :

Công của lực kéo F là :

Trường hợp có ma sát, công toàn phần, bằng tổng công A của lực kéo F và công Ams của lực ma sát (công âm ), giảm còn 2/3, suy ra :

Lực ma sát :

Hệ số ma sát trượt :

6

Câu hỏi tương tự

Lúc 7h sáng một ô-tô bắt đầu khởi hành đến địa điểm cách đó 30km. Lúc 7h20', ô-tô còn cách nơi định đến 20km. Vận tốc của chuyển động đều của ô-tô là

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG