Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một vật được ném ngang ở độ cao h so với mặt đất. Bỏ qua sức cản của không khí và lấy g = 10 m/s 2 . Sau 5s vật chạm đất. Độ cao h bằng A. 100 m. B. 140 m. C. 125 m. D. 80 m.

 Một vật được ném ngang ở độ cao h so với mặt đất. Bỏ qua sức cản của không khí và lấy g = 10 m/s2. Sau 5s vật chạm đất. Độ cao h bằng

    A. 100 m.

    B. 140 m.

    C. 125 m.

    D. 80 m.

  1. 100 m.

  2. 140 m.

  3. 125 m.

  4. 80 m.

H. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn C. Độ cao h bằng:

Chọn C.

Độ cao h bằng:

17 câu trắc nghiệm Bài toán về chuyển động ném ngang cực hay có đáp án 

1

Câu hỏi tương tự

Một vật đang chuyển động tròn đều dưới tác dụng của lực hướng tâm F. Nếu bán kính quỹ đạo gấp hai lần so với trước và đồng thời giảm tốc độ quay còn một nửa thì so với ...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG