Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một vật được ném lên theo phương thẳng đứng từ một điểm cách mặt đất một khoảng 4 m. Người ta quan sát thấy vật rơi chạm đất với vận tốc có độ lớn bằng 12 m/s. Cho . Vận tốc của vật khi được ném là A. 8 m/s B. 6 m/s C. 4 m/s D. 3 m/s

Một vật được ném lên theo phương thẳng đứng từ một điểm cách mặt đất một khoảng 4 m. Người ta quan sát thấy vật rơi chạm đất với vận tốc có độ lớn bằng 12 m/s. Cho straight g space equals space 10 space straight m divided by straight s squared. Vận tốc của vật khi được ném là

A. 8 m/s    

B. 6 m/s    

C. 4 m/s    

D. 3 m/s

  1. 8 m/s    

  2. 6 m/s   

  3. 4 m/s    

  4. 3 m/s

T. Nhã

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án: A Chọn mốc thế năng tại mặt đất. Áp dụng bảo toàn cơ năng cho vị trí ném và vị trí chạm đất, ta có:

Đáp án: A

Chọn mốc thế năng tại mặt đất.

Áp dụng bảo toàn cơ năng cho vị trí ném và vị trí chạm đất, ta có:

mgh space plus space space mv subscript 0 squared space equals space space mv subscript max squared space space left right arrow space 2 gh space plus space straight v subscript 0 squared space equals space straight v subscript max squared space space rightwards arrow space straight v subscript 0 space end subscript equals space 8 space straight m divided by straight s.

 

4

Câu hỏi tương tự

Chọn câu đúng. Một người nhấc một vật có khối lượng 6kg lên độ cao 1m rồi mang vật đi ngang được một độ dời 30m. Công tổng cộng mà người đã thực hiện là A.1860J B.1800J. C.180J. D.60J.

6

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG