Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một vật có khối lượng m = 15kg được kéo trượt trên mặt phẳng nằm ngang bằng lực kéo F = 45 N theo phương ngang kể từ trạng thái nghỉ. Hệ số ma sát trượt giữa vật và mặt phẳng nằm ngang là μ = 0,05. Lấy g = 10m/s 2 . Tính quãng đường vật đi được sau 5 giây kể từ lúc bắt đầu chuyển động? A. 50 m. B. 75 m. C. 12,5 m. D. 25 m.

Một vật có khối lượng m = 15kg được kéo trượt trên mặt phẳng nằm ngang bằng lực kéo F = 45 N theo phương ngang kể từ trạng thái nghỉ. Hệ số ma sát trượt giữa vật và mặt phẳng nằm ngang là μ = 0,05. Lấy g = 10m/s2. Tính quãng đường vật đi được sau 5 giây kể từ lúc bắt đầu chuyển động?

   A. 50 m.

   B. 75 m.

   C. 12,5 m.

   D. 25 m.

  1. 50 m.

  2. 75 m

  3. 12,5 m

  4. 25 m

H. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn D. Vật chịu tác dụng của trọng lực , phản lực của mặt đường, lực kéo và lực ma sát trượt . Chọn hệ trục Oxy như hình vẽ. (Theo định luật III Niu-tơn, độ lớn áp lực của vật ép lên mặt đỡ bằng phản lực của mặt đỡ lên vật)

Chọn D.

24 câu trắc nghiệm Ba định luật Niu - Tơn cực hay có đáp án (phần 2)

Vật chịu tác dụng của trọng lực P with rightwards arrow on top , phản lực stack N space with rightwards arrow on top của mặt đường, lực kéo stack F subscript k with rightwards arrow on top và lực ma sát trượt stack F subscript m s end subscript with rightwards arrow on top subscript blank . Chọn hệ trục Oxy như hình vẽ.

24 câu trắc nghiệm Ba định luật Niu - Tơn cực hay có đáp án (phần 2) 

(Theo định luật III Niu-tơn, độ lớn áp lực của vật ép lên mặt đỡ bằng phản lực của mặt đỡ lên vật)

24 câu trắc nghiệm Ba định luật Niu - Tơn cực hay có đáp án (phần 2)  

675

Câu hỏi tương tự

Một người đi xe máy trên một đoạn đường thẳng AB. Trên một phần ba đoạn đường đầu đi với v 1 ​ = 30 ( km / h ) , một phần ba đoạn đường tiếp theo với v 2 ​ = 36 ( km / h ) , và một phần ba đoạn đường ...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG