Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một vật có khối lượng , chuyểnđộng dưới tác dụng của một lực kéo biếnđổi theo thời gian, và một lực cản cóđộ lớn khôngđổi là . Đồ thị vận tốc của vật như trên Hình 2.1. Hãy vẽđồ thị biểu diễn sựbiến thiên củađộ lớn lực kéo theo thời gian.

Một vật có khối lượng m space equals space 2 space k g, chuyển động dưới tác dụng của một lực kéo F subscript k biến đổi theo thời gian, và một lực cản F subscript c có độ lớn không đổi là 2 N

Đồ thị vận tốc của vật như trên Hình 2.1.

Hãy vẽ đồ thị biểu diễn sự biến thiên của độ lớn lực kéo theo thời gian. 

H. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Theođịnh luật II Niu-tơn : Trong giâyđầu,đồ thị vận tốc là mộtđường thẳng dốc lên, vật chuyểnđộng nhanh dầnđều với gia tốc Thay vào : Trong giây tiếp theo,đồ thị vận tốc là đoạn thẳng song song với trục hoành, vật chuyểnđộngđều, gia tốc . Theo công thức , ta có : Khiđó lực kéo cân bằng với lực cản. Trong giây cuối,đồ thị vận tốc làđoạn thẳng dốc xuống, vật chuyểnđộng chậm dầnđều với gia tốc : Theo công thức , ta có : Đồ thị của lực kéo theothời gian đượcbiểu diễn như trên Hình

Theo định luật II Niu-tơn :

                                                                      F subscript k space end subscript minus F subscript c space equals space m a

    F subscript k space equals space m a space plus space F subscript c      left parenthesis 1 right parenthesis

Trong  2 giây đầu, đồ thị vận tốc là một đường thẳng dốc lên, vật chuyển động nhanh dần đều với gia tốc

a space equals space fraction numerator increment v over denominator increment t end fraction space equals 2 over 2 equals 1 space m divided by s squared

Thay vào left parenthesis 1 right parenthesis : F subscript k equals space 2 asterisk times 1 space plus 2 space equals 4 N

Trong undefined giây tiếp theo, đồ thị vận tốc là đoạn thẳng song song với trục hoành, vật chuyển động đều, gia tốc a equals 0 . Theo công thức undefined, ta có :

F subscript k equals space F subscript c space equals 2 N

Khi đó lực kéo cân bằng với lực cản. 

Trong undefined giây cuối, đồ thị vận tốc là đoạn thẳng dốc xuống, vật chuyển động chậm dần đều với gia tốc : 

alpha space equals fraction numerator increment v over denominator increment t end fraction equals fraction numerator 0 minus 2 over denominator 4 end fraction equals negative 0 comma 5 m divided by s squared

Theo công thức undefined, ta có :

F subscript k equals 2 asterisk times left parenthesis negative 0 comma 5 right parenthesis plus 2 equals 1 space N

Đồ thị của lực kéo undefined theo thời gian được biểu diễn như trên Hình 2.2.

2

Câu hỏi tương tự

Một người ném hòn đá từ độ cao 2 m lên trên theo phương thẳng đứng với vận tốc là 6 m/s. Vận tốc của hòn đá lúc chạm đất bằng bao nhiêu? A. 5 m/s B. 2.5 m/s C. 6.4 m/s D. 8.7 m/s

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG