Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một vật được giữ như trên hình. Vật nặng 5 kg và lực do thanh tác dụng lên vật là 25 N. Xác định góc α, biết g = 10 m/s 2 . A. 60° B. 30° C. 45° D. 15°

Một vật được giữ như trên hình. Vật nặng 5 kg và lực do thanh tác dụng lên vật là 25 N. Xác định góc α, biết g = 10 m/s2.

   A. 60°

   B. 30°

   C. 45°

   D. 15°

  1. 60°

     

  2. 30°

      

  3. 45°

     

  4. 15°

H. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn B. Từ hình ta thấy vật gắn với điểm (2) là thanh. Điều kiện cân bằng của vật là:

Chọn B.

Từ hình ta thấy vật gắn với điểm (2) là thanh.

Điều kiện cân bằng của vật là:

20 câu trắc nghiệm Tổng hợp và phân tích lực - Điều kiện cân bằng của chất điểm cực hay có đáp án (phần 2) 

3

Câu hỏi tương tự

Một lò xo có độ cứng k được treo vào điểm cố định, đầu dưới treo vật có khối lượng m, tại nơi có gia tốc trọng trường g. Khi vật nằm cân bằng, độ biến dạng của lò xo là A....

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG