Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một vật bắt đầu chuyển động trên một mặt dốc có hình dạng bất kì từ độ cao 1 m so với mặt nằm ngang (Hình 4.13). Tìm vận tốc của vật khi nó tới chân dốc. Bỏ qua má sát giữa vật và mặt dốc.

Một vật bắt đầu chuyển động trên một mặt dốc có hình dạng bất kì từ độ cao 1 m so với mặt nằm ngang (Hình 4.13). Tìm vận tốc của vật khi nó tới chân dốc. Bỏ qua má sát giữa vật và mặt dốc.

H. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Vì chuyển động không có ma sát nên phản lực của mặt dốc tác dụng lên vật luôn vuông góc với phương độ dời và do đó không thực hiện công. Lực duy nhất thực hiện công là trọng lực nên ta có thể áp dụng định luật bảo toàn cơ năng để giải. Chọn mức không của thế năng tại mặt nằm ngang. Tại vị trí xuát phát : Tại chân dốc : Theo định luật bảo toàn cơ năng : Nên Nhận xét : không thể giải bằng phương pháp động lực học vì - không biết dạng cụ thể của quỹ đạo; - thành phần lực theo phương chuyển dời luôn thay đổi theo từng vị trí.

Vì chuyển động không có ma sát nên phản lực N with rightwards arrow on top của mặt dốc tác dụng lên vật luôn vuông góc với phương độ dời và do đó không thực hiện công. Lực duy nhất thực hiện công là trọng lực P with rightwards arrow on topnên ta có thể áp dụng định luật bảo toàn cơ năng để giải. Chọn mức không của thế năng tại mặt nằm ngang.

Tại vị trí xuát phát : W subscript đ space equals space 0 comma space W subscript t 1 end subscript equals m g h 

Tại chân dốc : W subscript đ 2 end subscript equals fraction numerator m v squared over denominator 2 end fraction comma W subscript t 2 end subscript equals 0 

Theo định luật bảo toàn cơ năng :

W subscript đ 1 end subscript plus W subscript t 1 end subscript equals W subscript đ 2 end subscript plus W subscript t 2 end subscript 

Nên m g h equals fraction numerator m v squared over denominator 2 end fraction v equals square root of 2 g h end root equals square root of 2.9 comma 8.1 end root equals 4 comma 4 m divided by s  

Nhận xét : không thể giải bằng phương pháp động lực học vì

- không biết dạng cụ thể của quỹ đạo;

- thành phần lực theo phương chuyển dời luôn thay đổi theo từng vị trí.

1

Câu hỏi tương tự

Cho các linh kiện và thiết bị sau : + Một điện trở đã biết giá trị ; + Một điện trở R chưa biết giá trị ; + Một ampe kế có điện trở; + Một nguồn điện có hiệu điện thể không đổi, chưa biết;...

7

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG