Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một vật đang chuyển động với vận tốc thì thay đổi vận tốc với gia tốc được tính theo thời gian tlà . Tính quãng đường vật đi được kể từ thời điểm thay đổi gia tốc đến lúc vật đạt vận tốc bé nhất A. B. C. D.

Một vật đang chuyển động với vận tốc v equals 20 open parentheses m divided by s close parentheses thì thay đổi vận tốc với gia tốc được tính theo thời gian t là a open parentheses t close parentheses equals negative 4 plus 2 t open parentheses m divided by s squared close parentheses. Tính quãng đường vật đi được kể từ thời điểm thay đổi gia tốc đến lúc vật đạt vận tốc bé nhất

A. 104 over 3 m

B. 104 m

C. 208 m

D. 104 over 6 m

  1. 104 over 3 m

  2. 104 m

  3. 208 m

  4. 104 over 6 m

Q. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng là A.

Đáp án đúng là A. 104 over 3 m

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông cân tại B và BC = a. Cạnh bên SA vuông góc với đáy (ABC). Gọi H, K lần lượt là hình chiếu vuông góc của A lên cạnh bên SB và SC. Tính thể tích khối cầu...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG