Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một vành kim loại hình tròn được treo lên tường vào một thanh đỡ T (Hình 4.8). Vành được coi là đồng chất và có khối lượng m=800g với đường kính D=40 cm. a) Tìm thế năng trọng trường của vành, nếu chọn mức không của thế năng tại điểm treo. b) Xác định độ biến thiên thế năng khi quay vành một góc 30 0 quanh điểm treo. Vành luôn ở trong mặt phẳng thẳng đứng.

Một vành kim loại hình tròn được treo lên tường vào một thanh đỡ T (Hình 4.8). Vành được coi là đồng chất và có khối lượng m=800g với đường kính D=40 cm.

a) Tìm thế năng trọng trường của vành, nếu chọn mức không của thế năng tại điểm treo.

b) Xác định độ biến thiên thế năng khi quay vành một góc 300 quanh điểm treo. Vành luôn ở trong mặt phẳng thẳng đứng.

 

T. ThuỳTrangNguyễn

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

a) Thế năng trọng trường của vành là: b) Thế năng tăng 0,21J. Thế năng của vành được xác định bằng thế năng tại vị trí trọng tâm của vành.

a) Thế năng trọng trường của vành là:

b) Thế năng tăng 0,21J. Thế năng của vành được xác định bằng thế năng tại vị trí trọng tâm của vành.

1

Câu hỏi tương tự

Một vật có trọng lượng 60N được treo vào vòng nhẫn nhẹ O (coi là chất điểm). Vòng nhẫn được giữ bằng hai dây nhẹ OA và OB. Biết OA nằm ngang còn OB hợp với phương thẳng đứng góc 45° (hình vẽ). Tìm lực...

10

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG