Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một vành kim loại hình tròn được treo lên tường vào một thanh đỡ T (Hình 4.8). Vành được coi là đồng chất và có khối lượng m=800g với đường kính D=40 cm. a) Tìm thế năng trọng trường của vành, nếu chọn mức không của thế năng tại điểm treo. b) Xác định độ biến thiên thế năng khi quay vành một góc quanh điểm treo. Vành luôn ở trong mặt phẳng thẳng đứng.

Một vành kim loại hình tròn được treo lên tường vào một thanh đỡ T (Hình 4.8). Vành được coi là đồng chất và có khối lượng m=800g với đường kính D=40 cm.

a) Tìm thế năng trọng trường của vành, nếu chọn mức không của thế năng tại điểm treo.

b) Xác định độ biến thiên thế năng khi quay vành một góc 30 degree quanh điểm treo. Vành luôn ở trong mặt phẳng thẳng đứng.

H. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

a) Thế năng trọng trường của vành là: b) Thế năng tăng 0,21J. Thế năng của vành được xác định bằng thế năng tại vị trí trọng tâm của vành.

a) Thế năng trọng trường của vành là:

W subscript t equals 1 half m g z equals 1 half.0 comma 8.9 comma 8. left parenthesis negative 0 comma 4 right parenthesis equals negative 1 comma 568 J 

b) Thế năng tăng 0,21J. Thế năng của vành được xác định bằng thế năng tại vị trí trọng tâm của vành.

1

Câu hỏi tương tự

Cho một lò xo nằm theo phương nằm ngang một đầu cố định, một đầu gắn một vật có khối lượng m khi tác dụng một lực 4 N thì lò xo dãn một đoạn là 4 cm. Độ cứng của lò xo có giá trị là? A. 50N/m B....

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG