Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một véctơ chỉ phương của đường thẳng là:

Một véctơ chỉ phương của đường thẳng fraction numerator x plus 2 over denominator negative 1 end fraction equals fraction numerator y minus 2 over denominator 1 end fraction equals z over 2 là:

  1. (-2;2;4)

  2. (2;4;0)

  3. (-1;1;-2)

  4. (1;-1;2)

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông cân tại B, AB = a. Gọi I là trung điểm của AC. Biết hình chiếu của S lên mặt phẳng ABC là điểm H thỏa mãn B I = 3 I H và góc giữa hai mặt phẳng (SAB); ...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG