Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một véctơ có giá vuống góc với đường thẳng là:

Một véctơ có giá vuống góc với đường thẳng fraction numerator x minus 2 over denominator 1 end fraction equals fraction numerator y minus 1 over denominator negative 1 end fraction equals fraction numerator z minus 3 over denominator 2 end fraction là:

  1. (-1;1;2)

  2. (0;2;1)

  3. (2;0;1)

  4. (1;-1;2)

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian với hệ trục tọa độ , cho điểm và đường thẳng . Tọa độ điểm là hình chiếu vuông góc của điểm lên đường thẳng là:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG