Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một thang máy khối lượng 1 tấn có thể chịu tải tối đa là 800kg. Khi chuyển động, thang máy còn chịu một lực cản không đổi bằng 4.10 3 N. Hỏi để đưa thang máy lên cao (có tải trọng tối đa) với vận tốc không đổi 3m/s thì công suất của động cơ phải bằng bao nhiêu ?

Một thang máy khối lượng 1 tấn có thể chịu tải tối đa là 800kg. Khi chuyển động, thang máy còn chịu một lực cản không đổi bằng 4.103 N. Hỏi để đưa thang máy lên cao (có tải trọng tối đa) với vận tốc không đổi 3m/s thì công suất của động cơ phải bằng bao nhiêu ?

H. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Khi thang máy đi lên, động cơ thực hiện công để thắng trọng lực và lực cản.

Khi thang máy đi lên, động cơ thực hiện công để thắng trọng lực và lực cản.

P equals F subscript v equals left parenthesis P plus F subscript c right parenthesis v equals left parenthesis 1800.9 comma 8 plus 4000 right parenthesis 3 equals 64920 W almost equal to 64 comma 9 k W 

1

Câu hỏi tương tự

Một đĩa đồng chất quay với vận tốc gócωquanh một trục cố định vuông góc với mặt đĩa và đi qua tâm của đĩa. Tìm động lượng của đĩa.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG