Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một thang máy khối lượng 1 tấn có thể chịu tải tối đa là 800kg. Khi chuyển động, thang máy còn chịu một lực cản không đổi bằng 4.10 3 N. Hỏi để đưa thang máy lên cao (có tải trọng tối đa) với vận tốc không đổi 3m/s thì công suất của động cơ phải bằng bao nhiêu ?

Một thang máy khối lượng 1 tấn có thể chịu tải tối đa là 800kg. Khi chuyển động, thang máy còn chịu một lực cản không đổi bằng 4.103 N. Hỏi để đưa thang máy lên cao (có tải trọng tối đa) với vận tốc không đổi 3m/s thì công suất của động cơ phải bằng bao nhiêu ?

T. ThuỳTrangNguyễn

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Khi thang máy đi lên, động cơ thực hiện công để thắng trọng lực và lực cản.

Khi thang máy đi lên, động cơ thực hiện công để thắng trọng lực và lực cản.

1

Câu hỏi tương tự

Một vật có trọng lượng 60N được treo vào vòng nhẫn nhẹ O (coi là chất điểm). Vòng nhẫn được giữ bằng hai dây nhẹ OA và OB. Biết OA nằm ngang còn OB hợp với phương thẳng đứng góc 45° (hình vẽ). Tìm lực...

10

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG