Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một thang máy chở 6 người đi lên một toà nhà 10 tầng. Có bao nhiêu trường hợp xảy ra để có một tầng ra 2 người và một tầng ra 1 người?

 Một thang máy chở 6  người đi lên một toà nhà 10 tầng. Có bao nhiêu trường hợp xảy ra để có một tầng ra 2 người và một tầng ra 1 người?

  1. 43200

  2. 21600

  3. 18000

  4. 14400

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN A. 43200 Số cách chọn 1 tầng để 3 người cuối cùng đi ra: C 8 1 = 8 (cách). Vậy số trường hợp thoả yêu cầu bài toán là: 15.10.4.9.8 = 43200 (cách).

ĐÁP ÁN A. 43200

Số cách chọn 1 tầng để 3 người cuối cùng đi ra: C81= 8 (cách).

Vậy số trường hợp thoả yêu cầu bài toán là: 15.10.4.9.8= 43200 (cách).

 

76

Câu hỏi tương tự

Một người có 10 đôi giày khác nhau. Trong lúc đi du lịch vội vã nên đã lấy ngẫu nhiên 4 chiếc giày. Tính xác suất để người đó không lấy được đôi giầy nào đúng.

604

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG