Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một thùng nước có thành thẳng đứng được đặt trong một công viên khoa học dành cho các bạn yêu thích khám phá. Bạn Khôi thực hiện thí nghiệm theo hướng dẫn: đổ thêm nước vào thùng và quan sát mực nước trong thùng. Khoảng cách H từ miệng thùng đến mặt thoáng của nước phụ thuộc vào thể tích V của nước đổ thêm vào thùng tuân theo một quy luật đặc biệt được biểu diễn như đồ thị Hình 2a. Khôi phát hiện ra đáy thùng là một chiếc pit - tông được đỡ bởi một hệ lò xo và có thể dịch chuyển thẳng đứng không ma sát trong thùng. Phía dưới đáy thùng có một giá G nhằm tránh cho lò xo bị nén quá mức (Hình 2b). Biết : Biết rằng khi hệ lò xo bị nén tới chiều dài thi sinh ra một lực đẩy là F = k( )với k và là các hằng số. Cho khối lượng riêng của nước là D = 1000 kg/ . Tính diện tích S của pit – tông và hệ số k.

Một thùng nước có thành thẳng đứng được đặt trong một công viên khoa học dành cho các bạn yêu thích khám phá. Bạn Khôi thực hiện thí nghiệm theo hướng dẫn: đổ thêm nước vào thùng và quan sát mực nước trong thùng. Khoảng cách H từ miệng thùng đến mặt thoáng của nước phụ thuộc vào thể tích V của nước đổ thêm vào thùng tuân theo một quy luật đặc biệt được biểu diễn như đồ thị Hình 2a. Khôi phát hiện ra đáy thùng là một chiếc pit - tông được đỡ bởi một hệ lò xo và có thể dịch chuyển thẳng đứng không ma sát trong thùng. Phía dưới đáy thùng có một giá G nhằm tránh cho lò xo bị nén quá mức (Hình 2b). Biết : Biết rằng khi hệ lò xo bị nén tới chiều dài thi sinh ra một lực đẩy là F = k(calligraphic l subscript 0 minus calligraphic l) với k và calligraphic l subscript 0 là các hằng số. Cho khối lượng riêng của nước là D = 1000 kg/m cubed. Tính diện tích S của pit – tông và hệ số k.

N. Thị

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Giả sử khi miệng thùng cách mặt thoáng đoạn h thì chiều dàilò xo là l, chiều cao cột nước trong thùng là h Khi l không đổi (đáy thùng chạm giáG) thì đổ thêm nước vào thùng thì H sẽ giảm Từ đồthị tương ứng với khi V tăng từ 4l =>9lthì H giảm từ 25 cm về 0

 Giả sử khi miệng thùng cách mặt thoáng đoạn h thì chiều dài lò xo là l, chiều cao cột nước trong thùng là h

Khi l không đổi (đáy thùng chạm giá G) thì đổ thêm nước vào thùng thì H sẽ giảm

Từ đồ thị tương ứng với khi V tăng từ 4l => 9l thì H giảm từ 25 cm về 0

2

Câu hỏi tương tự

Một đĩa tròn bán kính r = 10 cm quay đều quanh trục của nó. Đĩa quay 1 vòng hết 0,2s. Tốc độ dài của một điểm nằm trên mép đĩa là: A. 3,14 m/s. B. 2,28 m/s. C. 62,8 m/s. D. 31,4 m/s.

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG