Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một tàu thủy tăng tốc đều đặn từ 15 m/s đến 27 m/s trên một quãng đường thẳng dài 70 m. Hãy xác định: a) Gia tốc của tàu. b) Thời gian tàu chạy.

Một tàu thủy tăng tốc đều đặn từ 15 m/s đến 27 m/s trên một quãng đường thẳng dài 70 m. Hãy xác định:

a) Gia tốc của tàu.
b) Thời gian tàu chạy.

N. Quỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Một đĩa tròn bán kính r = 10 cm quay đều quanh trục của nó. Đĩa quay 1 vòng hết 0,2s. Tốc độ dài của một điểm nằm trên mép đĩa là: A. 3,14 m/s. B. 2,28 m/s. C. 62,8 m/s. D. 31,4 m/s.

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG