Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một tàu không gian thực hiện chuyến bay từ trái đất đến sao hỏa (từ A đến B trên hình). Coi quỹ đạo của trái đất và sao hỏa quanh mặt trời là các đường tròn đồng tâm cùng ở trong một mặt phẳng. Quỹ đạo của tàu không gian là một elip nhận mặt trời làm một tiêu điểm. Cho biết chu kì của trái đất và sao hỏa quanh mặt trời là 365,25 ngày và 687 ngày. Hãy tính thời gian của chuyến bay.

Một tàu không gian thực hiện chuyến bay từ trái đất đến sao hỏa (từ A đến B trên hình). Coi quỹ đạo của trái đất và sao hỏa quanh mặt trời là các đường tròn đồng tâm cùng ở trong một mặt phẳng.

Quỹ đạo của tàu không gian là một elip nhận mặt trời làm một tiêu điểm. Cho biết chu kì của trái đất và sao hỏa quanh mặt trời là 365,25 ngày và 687 ngày. Hãy tính thời gian của chuyến bay.

P. Trần

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Gọi R 1 , R 2 là bán kính quỹ đạo trái đất và sao hỏa T 1 , T 2 ,T 3 lần lượt là chu kỳ quay của trái đất, sao hỏa và con tàu a là bán kính trục lớncủa quỹ đạo trái đất

Gọi R1, R2 là bán kính quỹ đạo trái đất và sao hỏa

T1, T2, T3 lần lượt là chu kỳ quay của trái đất, sao hỏa và con tàu 

a là bán kính trục lớn của quỹ đạo trái đất

1

Câu hỏi tương tự

Câu nào sau đây là đúng ? Một người đi lên gác cao theo các bậc thang. A.Thế năng trọng trường của người ( hoặc thế năng của hệ người - Trái Đất ) đã tăng. B.Thế năng trọng tường không đổi vì...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG