Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một tấm nhôm hình vuông có cạnh bằng . Người ta gấp tấm nhôm theo hai cạnh và cho đến khi và trùng nhau như hình vẽ bên để được một hình lăng trụ khuyết hai đáy. Giá trị của để thể tích khối lăng trụ lớn nhất là:

Một tấm nhôm hình vuông  có cạnh bằng . Người ta gấp tấm nhôm theo hai cạnh  và  cho đến khi  và  trùng nhau như hình vẽ bên để được một hình lăng trụ khuyết hai đáy.

 

Giá trị của  để thể tích khối lăng trụ lớn nhất là: 

  1. .

  2. .

  3. .

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đường cao lăng trụ là không đổi. Để thể tích lăng trụ lớn nhất chỉ cần diện tích đáy lớn nhất. Gọi là trung điểm cạnh trong tam giác . Khi đó Có . Vậy ta cần tìm để lớn nhất. Bảng biến thiên: Vậy thể tích lăng trụ lớn nhất khi . Chọn C

Đường cao lăng trụ là  không đổi. Để thể tích lăng trụ lớn nhất chỉ cần diện tích đáy lớn nhất.

Gọi là trung điểm cạnh   trong tam giác .

Khi đó  

 

.

 

Vậy ta cần tìm  để  lớn nhất.

Bảng biến thiên:

Vậy thể tích lăng trụ lớn nhất khi .

Chọn C

1

Câu hỏi tương tự

Số mặt phẳng đối xứng của tứ diện đều là bao nhiêu ?

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG