Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một tấm gỗ hình hộp có kích thước như sau : Dài L= 1,8 m, rộng l=0,5 m, dày d=4cm. a) Biết khối lượng riêng của gỗ ρ=0,8g/cm 3 .Tính khối lượng của tấm gỗ. b) Một người thợ nhấc tấm gỗ đang ở vị trí dựng thẳng đứng và nâng nó lên tới độ cao h= 2m ở tư thế nằm ngang (Hình 4.10). Thế năng trọng trường của tấm gỗ tăng hay giảm một lượng bằng bao nhiêu ?

Một tấm gỗ hình hộp có kích thước như sau :

Dài L= 1,8 m, rộng l=0,5 m, dày d=4cm.

a) Biết khối lượng riêng của gỗ ρ=0,8g/cm3.Tính khối lượng của tấm gỗ.

b) Một người thợ nhấc tấm gỗ đang ở vị trí dựng thẳng đứng và nâng nó lên tới độ cao h= 2m ở tư thế nằm ngang (Hình 4.10). Thế năng trọng trường của tấm gỗ tăng hay giảm một lượng bằng bao nhiêu ?

 

T. ThuỳTrangNguyễn

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

a) Đổi đơn vị : Khối lượng của tấm gỗ là : b) Trọng tâm được nâng thêm độ cao : Độ tăng thế năng :

a) Đổi đơn vị :

Khối lượng của tấm gỗ là :

b) Trọng tâm được nâng thêm độ cao :

Độ tăng thế năng :

1

Câu hỏi tương tự

Nước từ mặt đập nhà máy thủy điện cao 80m chảy qua ống dẫn vào tuabin với lưu lượng 20 m 3 /s. Biết hiệu suất của tuabin k=0,6, tìm công suất phát điện của tuabin.

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG