Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một ôtô khối lượng 2,5 tấn chuyển động qua một cầu vượt với tốc độ không đổi 54 km/h. Cầu vượt có dạng một cung tròn, bán kính 100 m. Tính áp lực của ôtô của ô tô lên cầu tại điểm cao nhất của quả cầu. Lấy g = 9,8 m/s 2 . A. 15050 N. B. 18875 N. C. 22020 N. D. 17590 N.

 

Một ôtô khối lượng 2,5 tấn chuyển động qua một cầu vượt với tốc độ không đổi 54 km/h. Cầu vượt có dạng một cung tròn, bán kính 100 m. Tính áp lực của ôtô của ô tô lên cầu tại điểm cao nhất của quả cầu. Lấy g = 9,8 m/s2.

   A. 15050 N.

   B. 18875 N.

   C. 22020 N.

   D. 17590 N.

   

  1. 15050 N.

  2. 18875 N.

  3. 22020 N.

  4. 17590 N.

H. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn B. v = 54 km/h = 15 m/s. Khi ô tô đi đến điểm cao nhất của cầu thì một phần trọng lực đóng vai trò là lực hướng tâm: F ht = P – N → N = P – F ht

Chọn B.

22 câu trắc nghiệm Lực hướng tâm cực hay có đáp án (phần 2)

v = 54 km/h = 15 m/s.

Khi ô tô đi đến điểm cao nhất của cầu thì một phần trọng lực đóng vai trò là lực hướng tâm:

Fht = P – N → N = P – Fht

22 câu trắc nghiệm Lực hướng tâm cực hay có đáp án (phần 2)  

1

Câu hỏi tương tự

Một người đi xe máy trên một đoạn đường thẳng AB. Trên một phần ba đoạn đường đầu đi với v 1 ​ = 30 ( km / h ) , một phần ba đoạn đường tiếp theo với v 2 ​ = 36 ( km / h ) , và một phần ba đoạn đường ...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG