Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một ôtô đi trên quãng đường AB với v=54(km/h). Nếu tăng vận tốc thêm6(km/h) thì ôtô đến B sớm hơn dự định 30 phút. Tính quãng đường AB và thòi gian dự định để đi quãng đường đó.

 Một ôtô đi trên quãng đường AB với v=54(km/h). Nếu tăng vận tốc thêm6(km/h) thì ôtô đến B sớm hơn dự định 30 phút. Tính quãng đường AB và thòi gian dự định để đi quãng đường đó.

H. Hoàng

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Một vật được ném ngang từ độ cao 45 m so với mặt đất ở nơi cố gia tốc rơi tự do g = 10 m/s 2 với vận tốc ban đầu 40 m/s. Tốc độ của vật khi chạm đất là A. 50 m/s. B. 70 m/...

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG