Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một ô tô đi trên con đường bằng phẳng trong thời gian 10 phút với v = 60km/h, sau đó lên dốc 3 phút với vận tốc bằng 40 km/h. Coi ô tô chuyển động thẳng đều. Tính quãng đường ô tô đã đi trong cả giai đoạn.

Một ô tô đi trên con đường bằng phẳng trong thời gian 10 phút với v = 60km/h, sau đó lên dốc 3 phút với vận tốc bằng 40 km/h. Coi ô tô chuyển động thẳng đều. Tính quãng đường ô tô đã đi trong cả giai đoạn.

N. Minh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án: Theo bài ra ta có: t 1 ​ = 6 1 ​ ( h ) ; t 2 ​ = 20 1 ​ ( h ) Mà S 1 ​ = v 1 ​ t 1 ​ = 60. 6 1 ​ = 10 ( km ) ; S 2 ​ = v 2 ​ t 2 ​ = 2 km S = S 1 ​ + S 2 ​ = 10 + 2 = 12 km

Đáp án:

Theo bài ra ta có: 

Mà 

9

Câu hỏi tương tự

Một xe máy điện đi nửa đoạn đường đầu tiên với tốc độ trung bình v 1 ​ = 24 ( km / h ) và nửa đoạn đường sau với tốc độ trung bình v 2 ​ = 40 ( km / h ) . Tính tốc độ trung bình trên cả quãng đường.

60

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG