Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một tổ học sinh có 6 nam và 5 nữ. Tìm xác suất lấy ra 4 học sinh đi lao động sao cho trong đó có không quá 3 nữ.

Một tổ học sinh có 6 nam và 5 nữ.

Tìm xác suất lấy ra 4 học sinh đi lao động sao cho trong đó có không quá 3 nữ. 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = f ( x ) xác định, liên tục trên ℝ và có bảng biến thiên

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG