Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một tổ học sinh có 5 nam và 5 nữ xếp thành hàng dọc. Số cách sắp xếp không có học sinh cùng giới đứng cạnh nhau là...

Một tổ học sinh có 5 nam và 5 nữ xếp thành hàng dọc. Số cách sắp xếp không có học sinh cùng giới đứng cạnh nhau là...
 

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Khoảng cách từ A đến B không thể đo trực tiếp vì phải qua một đầm lầy (hình bên). Người ta xác định một điểm cmàtừ đó có thể nhìn được A và B. Các giả thiết được cho trên hình, khoảng cách AB xấp xỉ l...

5

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG