Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một ô tô có khối lượng 1200 kg, đang đứng yên bắt đầu chịu tác dụng của lực kéo động cơ theo phương song song với mặt đường nằm ngang thì chuyển động nhanh dần và sau 30 s, vận tốc của ô tô đạt 30 m/s. Cho hệ số ma sát của xe là 0,2. Lấy g = 10 m/s 2 . Độ lớn lực kéo của động cơ là A. 1200 N. B. 2400 N. C. 4800 N. D. 3600 N.

Một ô tô có khối lượng 1200 kg, đang đứng yên bắt đầu chịu tác dụng của lực kéo động cơ theo phương song song với mặt đường nằm ngang thì chuyển động nhanh dần và sau 30 s, vận tốc của ô tô đạt 30 m/s. Cho hệ số ma sát của xe là 0,2. Lấy g = 10 m/s2. Độ lớn lực kéo của động cơ là

    A. 1200 N.

    B. 2400 N.

    C. 4800 N.

    D. 3600 N.

  1. 1200 N.

  2.  2400 N.

  3. 4800 N.

  4. 3600 N.

H. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn D. Gia tốc của ôtô là: Áp dụng định luật II Niu-tơn ta được: F = ma + μmg = 1200(1 + 0,2.10) = 3600 N.

Chọn D.

Gia tốc của ôtô là: a space equals space fraction numerator left parenthesis v space – space v 0 right parenthesis over denominator t end fraction space equals fraction numerator space left parenthesis 30 space – space 0 right parenthesis over denominator 30 end fraction equals space 1 space m divided by s squared.  

Áp dụng định luật II Niu-tơn ta được:

F = ma + μmg = 1200(1 + 0,2.10) = 3600 N.

2

Câu hỏi tương tự

Một ô tô có khối lượng 1 tấn đang chuyển động thì chịu tác dụng của lực hãm F và chuyển động thẳng biến đổi đều. Kể từ lúc hãm, ô tô đi được đoạn đường AB = 36 m và tốc đ...

10

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG