Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một ô tô có khối lượng 1,2 tấn bắt đầu khởi hành từ trạng thái đứng yên nhờ lực kéo của động cơ 600 N. .Biết hệ số ma sát của xe là 0,02. Lấy g = 10 m/s 2 . Biết lực kéo song song với mặt đường. Sau 10 s kể từ lúc khởi hành, tốc độ chuyển động của ô tô là A. 24 m/s. B. 4 m/s. C. 3,4 m/s. D. 3 m/s.

Một ô tô có khối lượng 1,2 tấn bắt đầu khởi hành từ trạng thái đứng yên nhờ lực kéo của động cơ 600 N. .Biết hệ số ma sát của xe là 0,02. Lấy g = 10 m/s2. Biết lực kéo song song với mặt đường. Sau 10 s kể từ lúc khởi hành, tốc độ chuyển động của ô tô là

    A. 24 m/s.

    B. 4 m/s.

    C. 3,4 m/s.

    D. 3 m/s.

  1. 24 m/s.

  2. 4 m/s.

  3. 3,4 m/s.

  4. 3 m/s

H. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn D. Áp dụng định luật II Niu-tơn ta được: F k – F mst = m.a (với F mst = μ t .N = μ t .mg) ⟹ Gia tốc của ôtô là: Sau 10 s kể từ lúc khởi hành, tốc độ chuyển động của ô tô là: v = v 0 + a.t = 0 + 0,3.10 = 3 m/s

Chọn D.

Áp dụng định luật II Niu-tơn ta được:

Fk – Fmst = m.a (với Fmst = μt.N = μt.mg)

⟹ Gia tốc của ôtô là:

18 câu trắc nghiệm Lực ma sát cực hay có đáp án 

Sau 10 s kể từ lúc khởi hành, tốc độ chuyển động của ô tô là:

v = v0 + a.t = 0 + 0,3.10 = 3 m/s

1

Câu hỏi tương tự

Một cái hòm khối lượng m = 40kg đặt trên mặt sàn nhà. Hệ số ma sát trượt giữa hòm và sàn nhà là μ t = 0,2. Người ta đẩy hòm bằng một lực F = 200N theo phương hợp với phương nằm ngang một góc α = 30°, ...

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG