Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một ôtô chuyển động thăng nhanh đần đều với vận tốc đầu là18km/h. Trong giây thứ 6 xe đi được quãng đường 21,5m. a. Tính gia tốc của xe. b. Tính quãng đường xe đi trong 20s đầu tiên.

Một ôtô chuyển động thăng nhanh đần đều với vận tốc đầu là 18km/h. Trong giây thứ 6 xe đi được quãng đường 21,5m.
a. Tính gia tốc của xe.
b. Tính quãng đường xe đi trong 20s đầu tiên.

H. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

a. Ta có: Ta có quãng đường đi trong 5s đầu: Quãng đường đi trong 6s:

a. Ta có:

Ta có quãng đường đi trong 5s đầu:

Quãng đường đi trong 6s: 

1

Câu hỏi tương tự

Một xe đang chuyển động với vận tốc 18 km/h thì tăng tốc đều với gia tốc a m/s 2 . Sau 100 m xe đạt vận tốc 54 km/h. Giá trị gia tốc a là: A. 0,5 m/s 2 . B. 1 m/s 2 . C. 1,5 m/s 2 . D. 2 m...

10

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG