Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một ô tô chạy với vận tốc 50km/h trong trời mưa. Mưa rơi theo phương thẳng đứng. Trên cửa kính bên của xe, các vệt mưa rơi làm với phương thẳng đứng một góc . a.Xác định vận tốc của giọt mưa đối với xe ô tô. b.Xác định vận tốc của giọt mưa đối với mặt đất.

Một ô tô chạy với vận tốc 50km/h trong trời mưa. Mưa rơi theo phương thẳng đứng. Trên cửa kính bên của xe, các vệt mưa rơi làm với phương thẳng đứng một góc 60 to the power of degree.

a.Xác định vận tốc của giọt mưa đối với xe ô tô.

b.Xác định vận tốc của giọt mưa đối với mặt đất.

H. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

a) Sơ đồ vận tốc của giọt mưa đối với xe cho trên Hình 1.5G Theo sơ đồ, ta có : Trong đó là vận tốc của xe, bằng 50km/h; là vận tốc của giọt mưa đối với ô tô. Từ đó tính được b. Vận tốc của giọt mưa đối với mặt đất là:

a) Sơ đồ vận tốc của giọt mưa đối với xe cho trên Hình 1.5G

Theo sơ đồ, ta có : sin 60 degree equals v subscript 1 over v subscript 2

Trong đó v subscript 1là vận tốc của xe, bằng 50km/h; v subscript 2 là vận tốc của giọt mưa đối với ô tô.

Từ đó tính được v subscript 2 equals 57 comma 73 space k m divided by h.

b. Vận tốc của giọt mưa đối với mặt đất là:

v subscript Đ equals v subscript 1 tan 60 to the power of o equals 28 comma 87 space k m divided by h 

6

Câu hỏi tương tự

Hai người đi xe đạp cùng khởi hành và đi ngược chiều. Người thứ nhất có vận tốc đầu là 4,5km/h và nhanh dần đều với gia tốc 20 cm / s 2 .Người thứ haicó vận tốc đầu là 5,4km/h và nhanh dần đều với gia...

19

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG