Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một ô tô chạy trên đường nằm ngang với vận tốc 72 km/h. Công suất của động cơ là P = 60Kw. a)Tìm lực phát động của động cơ. b)Tính công của lực phát động khi ô tô chạy được quãng đường d = 6km.

Một ô tô chạy trên đường nằm ngang với vận tốc 72 km/h. Công suất của động cơ là P = 60Kw.

a)Tìm lực phát động của động cơ.

b)Tính công của lực phát động khi ô tô chạy được quãng đường d = 6km.

H. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

a) b)

a)

P equals F. v rightwards double arrow F equals P over v equals 60000 over 20 equals 3000 left parenthesis N right parenthesis

b) A equals F. s equals 3000.6000 equals 180000000 left parenthesis J right parenthesis 

1

Câu hỏi tương tự

Một vật rơi tự do không vận tốc đầu từ độ cao h so với mặt đất. Khi động năng bằng 1/5 thế năng của vật tại cùng một vị trí, thì độ cao của vị trí này bằng

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG