Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một ô tô chạy trên một đường thẳng với vận tốc 25 m/s. Hai giây sau, vận tốc của xe là 20 m/s. Hỏi gia tốc trung bình của xe trong khoảng thời gian đó bằng bao nhiêu?

Một ô tô chạy trên một đường thẳng với vận tốc 25 m/s. Hai giây sau, vận tốc của xe là 20 m/s. Hỏi gia tốc trung bình của xe trong khoảng thời gian đó bằng bao nhiêu?

N. Quỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

2

Câu hỏi tương tự

Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về chuyển động nhanh dần đều? A. Trong chuyển động nhanh dần đều gia tốc luôn luôn dương. B. Trong chuyển động nhanh dần đều gia tốc luôn luôn âm. C. Tro...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG