Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một ô tô có khối lượng 1000kg đang chạy với vận tốc 30 m/s. a) Tìm động năng của ô tô. b) Độ biến thiên động năng của ô tô bằng bao nhiêu khi nó bị hãm với vận tốc 10m/s ? c) Tính lực hãm trung bình, biết quãng đường mà ô tô chạy trong thời gian hãm là 80 m.

Một ô tô có khối lượng 1000kg đang chạy với vận tốc 30 m/s.

a) Tìm động năng của ô tô.

b) Độ biến thiên động năng của ô tô bằng bao nhiêu khi nó bị hãm với vận tốc 10m/s ?

c) Tính lực hãm trung bình, biết quãng đường mà ô tô chạy trong thời gian hãm là 80 m.

T. ThuỳTrangNguyễn

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

a) Động năng của ô tô là: b) Độ biến thiên động năng của ô tô là: c) Lực hãm trung bình là:

a) Động năng của ô tô là:

b) Độ biến thiên động năng của ô tô là:

c)  Lực hãm trung bình là:

1

Câu hỏi tương tự

Một người đi xe máy trên một đoạn đường thẳng AB. Trên một phần ba đoạn đường đầu đi với v 1 ​ = 30 ( km / h ) , một phần ba đoạn đường tiếp theo với v 2 ​ = 36 ( km / h ) , và một phần ba đoạn đường ...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG