Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một ô tô có khối lượng 1,5 tấn bắt đầu mở máy chuyển động với gia tốc không đổi và đạt vận tốc 18 m/s sau thời gian 12 s. Giả sử lực cản là không đổi và bằng 400 N. Hãy tìm : a) Độ dời của ô tô và công của lực kéo thực hiện trên độ dời đó. b) Công suất trung bình của động cơ trên cả độ dời. c) Công suất tức thời của động cơ tại thời điểm cuối.

Một ô tô có khối lượng 1,5 tấn bắt đầu mở máy chuyển động với gia tốc không đổi và đạt vận tốc 18 m/s sau thời gian 12 s. Giả sử lực cản là không đổi và bằng 400 N. Hãy tìm :

a) Độ dời của ô tô và công của lực kéo thực hiện trên độ dời đó.

b) Công suất trung bình của động cơ trên cả độ dời.

c) Công suất tức thời của động cơ tại thời điểm cuối.

H. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

a) Gọi F là lực kéo của động cơô tô và F c là lực cản. Theo định luật II Niu-tơn : Chuyển động là nhanh dần đều từ trạng thái nghỉ với , do đó : Lực kéo của ô tô bằng : Độ dời của ô tô bằng : Công của lực kéo thực hiện bằng : b) Công suất trung bình của động cơ ô tô trên cả độ dời : c) Công suất tức thời của động cơ ô tô tại thời điểm cuối:

a) Gọi F là lực kéo của động cơ ô tô và Fc là lực cản. Theo định luật II Niu-tơn :

                     straight F space minus space straight F subscript straight c space equals space ma

Chuyển động là nhanh dần đều từ trạng thái nghỉ với  straight a space equals space straight v over straight t, do đó :

                     straight F space minus space straight F subscript straight c space equals space straight m straight v over straight t

Lực kéo của ô tô bằng :

                     straight F space equals space straight F subscript straight c space plus mv over straight t equals space 400 space plus space 1500.1 comma 5 space equals space 2650 space straight N

Độ dời của ô tô bằng : 

                     straight s space equals space at squared over 2 equals fraction numerator 1 comma 5.144 over denominator 2 end fraction equals space 108 space straight m

Công của lực kéo thực hiện bằng :

                     straight A space equals space Fs space equals space 2650.108 space equals space 286200 space straight J

b) Công suất trung bình của động cơ ô tô trên cả độ dời : 

                     calligraphic P subscript tb space equals space straight A over straight t equals 286200 over 12 equals space 23850 space straight W

c) Công suất tức thời của động cơ ô tô tại thời điểm cuối:

                     calligraphic P equals Fv equals 2650.18 equals 47700 space straight W

1

Câu hỏi tương tự

Một lò xo được treo thẳng đứng có độ cứng 10 N/m và chiều dài tự nhiên 10 cm. Treo vào đầu dưới của lò xo một quả cân khối lượng 100 g. Giữ quả cân ở vị trí sao cho lò xo co...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG