Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một tổ có 6 nam và 5 nữ. Ta chọn tùy ý hai người. Xác suất để chọn được 1 nam và 1 nữ là:

Một tổ có 6 nam và 5 nữ. Ta chọn tùy ý hai người. Xác suất để chọn được 1 nam và 1 nữ là: 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN C. C 11 2 ​ C 6 1 ​ . C 5 1 ​ ​ P = C 11 2 ​ C 6 1 ​ . C 5 1 ​ ​

ĐÁP ÁN C. 

1

Câu hỏi tương tự

Giả sử từ tỉnh P đến tỉnh Q có thể đi bằng các phương tiện: ô tô, tàu hỏa, tàu thủy hoặc máy bay. Mỗi ngày có 12 chuyến ô tô, 4 chuyến tàu hỏa, 6 chuyến tàu thủy và 4 chuyến máy bay. Hỏi có bao nhiêu ...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG