Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một tổ có 15 học sinh trong đó có 9 nam và 6 nữ. Số cách chia tổ thành 3 nhóm mỗi nhóm có đúng 3 nam và 2 nữ là

Một tổ có 15 học sinh trong đó có 9 nam và 6 nữ. Số cách chia tổ thành 3 nhóm mỗi nhóm có đúng 3 nam và 2 nữ là

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN D. C 9 3 ​ . C 6 2 ​ . C 6 3 ​ . C 4 2 ​ Số cách chọn nhóm 1: C 9 3 ​ . C 6 2 ​ Số cách chọn nhóm 2: C 6 3 . C 4 2 Số cách chọn nhóm 3: C 3 3 . C 2 2 Vậy có C 9 3 . C 6 2 . C 6 3 . C 4 2 (cách)

ĐÁP ÁN D. 

Số cách chọn nhóm 1:

Số cách chọn nhóm 2: C63 .C42

Số cách chọn nhóm 3: C33 .C22

Vậy có C93 .C62 . C63 .C42  (cách)

656

Câu hỏi tương tự

Cho hình chóp S ABCD . có đáy ABCD là hình bình hành tâm O . Gọi M là trung điểm SC , G là trọng tâm (SAB) . a) Tìm giao tuyến của (SAC ) và (SBD ) b) Tìm giao tuyến của (SAB ) và ( SCD) c) Tìm gia...

15

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG