Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một tổ có 10 học sinh gồm 6 nam và 4 nữ. Cần chọn ra một nhóm gồm 5 học sinh. Hỏi có bao nhiêu cách chọn trong đó có ba nam và hai nữ?

Một tổ có 10 học sinh gồm 6 nam và 4 nữ. Cần chọn ra một nhóm gồm 5 học sinh. Hỏi có bao nhiêu cách chọn trong đó có ba nam và hai nữ?

  1. 10 cách 

  2. 252 cách

  3. 120 cách

  4. 5 cách

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN C.120cách Chọn 3 nam từ 6 nam và chọn 2 nữ từ 4 nữ nên ta có số cách chọn là:

ĐÁP ÁN C. 120 cách 

Chọn 3 nam từ 6 nam và chọn 2 nữ từ 4 nữ nên ta có số cách chọn là: 

1

Câu hỏi tương tự

Cho A là tập hợp các số tự nhiên có 6 chữ số. Chọn ngẫu nhiên một số thuộc tập A. Tính xác suất để số được chọn chia hết cho 13và có chữ số tận cùng bằng 2.

77

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG