Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một ô tô đang chạy với vận tốc thì người lái xe phát hiện có hàng rào chắn ngang đường ở phía trước cách xe 45m(tính từ đầu xe tới hàng rào) nên người lái đạp phanh. Từ thời điểm đó, xe chuyển động chậm dần đều với vận tốc , trong đó t là thời gian được tính từ lúc người lái đạp phanh. Khi xe dừng hẳn, khoảng cách từ xe đến hàng rào là bao nhiêu? A. 4m B. 5m C, 3m D. 6m

Một ô tô đang chạy với vận tốc 20 m divided by s thì người lái xe phát hiện có hàng rào chắn ngang đường ở phía trước cách xe 45m (tính từ đầu xe tới hàng rào) nên người lái đạp phanh. Từ thời điểm đó, xe chuyển động chậm dần đều với vận tốc v open parentheses t close parentheses equals negative 5 t plus 20 open parentheses m divided by s close parentheses, trong đó t là thời gian được tính từ lúc người lái đạp phanh. Khi xe dừng hẳn, khoảng cách từ xe đến hàng rào là bao nhiêu?

A. 4m

B. 5m

C, 3m

D. 6m

  1. 4m

  2. 5m

  3. 3m

  4. 6m

Q. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng là B. 5m

Đáp án đúng là B. 5m

2

Câu hỏi tương tự

Cho các vector a ⇀ = ( 1 ; 2 ; 3 ) ; b ⇀ = ( − 2 ; 4 ; 1 ) ; c ⇀ = ( − 1 ; 3 ; 4 ) .Vector v ⇀ = 2 a ⇀ − 3 b ⇀ + 5 c ⇀ là:

4

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG