Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một ô tô đang chạy với vận tốc 20 m/s thì đạp phanh. Sau khi đạp phanh xe chuyển động chậm dần đều với vận tốc v(t) = -40t + 20 (m/s) với t là khoảng thời gian tính bằng giây kể từ lúc bắt đầu đạp phanh. Biết rằng quãng đường từ lúc xe đạp phanh đến khi dừng hẳn bằng5 m. Khoảng thời gian từ lúc đạp phanh đến khi dừng hẳn là ( tính bằng giây)

Một ô tô đang chạy với vận tốc 20 m/s thì đạp phanh. Sau khi đạp phanh xe chuyển động chậm dần đều với vận tốc v(t) = -40t + 20 (m/s) với t là khoảng thời gian tính bằng giây kể từ lúc bắt đầu đạp phanh. Biết rằng quãng đường từ lúc xe đạp phanh đến khi dừng hẳn bằng 5 m. Khoảng thời gian từ lúc đạp phanh đến khi dừng hẳn là ( tính bằng giây)

  1. 1

  2. 2

  3. 0,5

  4. 1,5

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho một tấm tôn hình chữ nhật kích thước 10m x 6m . Người ta cắt bỏ bốn góc của tấm tôn bốn miếng hình vuông bằng nhau rồi gò lại thành một hình hộp chữ nhật không nắp. Để thể tích của khối hộp đó lớn...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG