Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một ô tô đang chạy với vận tốc 20m/s thì người lái đạp phanh, từ thời điểm đó, ô tô chuyển động chậm dần đều với vận tốc v(t) = - 10t + 20 (m/s), trong đót l5mà khoảng thời gian tính bằng giây, kể từ lúc bắt đầu đạp phanh. Hỏi từ lúc đạp phanh đến khi dừng lại hẳn, ô tô còn di chuyển bao nhiêu mét?

Một ô tô đang chạy với vận tốc 20m/s thì người lái đạp phanh, từ thời điểm đó, ô tô chuyển động chậm dần đều với vận tốc v(t) = - 10t + 20 (m/s), trong đó t l5mà khoảng thời gian tính bằng giây, kể từ lúc bắt đầu đạp phanh. Hỏi từ lúc đạp phanh đến khi dừng lại hẳn, ô tô còn di chuyển bao nhiêu mét? 

  1. 5m

  2. 20m

  3. 40m

  4. 10m 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN B.20m Khi ô tô dừng lại vận tốc v (t) = 0 (m/s). Thời gian ô tô đi được tính từ lúc bắt đầu đạp phanh đến khi xe dừng lại là: -10t + 20 = 0 <=> t = 2 (s) Gọi t = 0 là thời điểm tính từ lúc xe bắt đầu đạp phanh thì đến khi dừng hẳn, ô tô còn di chuyển được quãng đường là: s = ∫ 0 2 ​ ( − 10 t + 20 ) d t = ( − 5 t 2 + 20 t ) ∣ 0 2 ​ = 20 ( m )

ĐÁP ÁN B. 20m 

Khi ô tô dừng lại vận tốc v (t) = 0 (m/s).

Thời gian ô tô đi được tính từ lúc bắt đầu đạp phanh đến khi xe dừng lại là: 

-10t + 20 = 0 <=> t = 2 (s)

Gọi t = 0 là thời điểm tính từ lúc xe bắt đầu đạp phanh thì đến khi dừng hẳn, ô tô còn di chuyển được quãng đường là: 

1

Câu hỏi tương tự

Cho dãy số { u 1 ​ = 2 u n + 1 ​ = 2 u n ​ + 3 n + 2 ​ ( n ∈ N ∗ ) . Tìm số hạng tổng quát u n ​ .

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG