Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một ô tô đang chạy với vận tốc 10 m / s thì người lái đạp phanh; từ thời điểm đó, ô tô chuyển động chậm dần đều với vận tốc v ( t ) = − 5 t + 10 ( m / s ) , trong đó t là khoảng thời gian tính bằng giây, kể từ lúc tính bắt đầu đạp phanh. Hỏi từ lúc bắt đầu đạp phanh đến khi dừng hẳn, ô tô còn di chuyển bao nhiêu mét?

Một ô tô đang chạy với vận tốc  thì người lái đạp phanh; từ thời điểm đó, ô tô chuyển động chậm dần đều với vận tốc  , trong đó  là khoảng thời gian tính bằng giây, kể từ lúc tính bắt đầu đạp phanh. Hỏi từ lúc bắt đầu đạp phanh đến khi dừng hẳn, ô tô còn di chuyển bao nhiêu mét?

T. Tutor21

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Câu hỏi này thuộc dạng 5: Ứng dụng tích phân trong các bài toán thực tế. Xét phương trình − 5 t + 10 = 0 ⇔ t = 2. Do vậy, kể từ lúc người lái đạp phanh thì sau 2 s ô tô dừng hẳn. Quãng đường ô tô đi được kể từ lúc người lái đạp phanh đến lúc ô tô dừng hẳn là s = 0 ∫ 2 ​ ( − 5 t + 10 ) d t = ( − 2 5 ​ t 2 + 10 t ) ∣ ∣ ​ 2 0 ​ = 10 m .

Câu hỏi này thuộc dạng 5: Ứng dụng tích phân trong các bài toán thực tế.

Xét phương trình  

Do vậy, kể từ lúc người lái đạp phanh thì sau  ô tô dừng hẳn. 

Quãng đường ô tô đi được kể từ lúc người lái đạp phanh đến lúc ô tô dừng hẳn là 

1

Câu hỏi tương tự

Diện tích phần hình phẳng được tô đậm trong hình vẽ bên được tính theo công thức nào dướiđây?

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG