Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một ôtô đang chạy trên đường cao tốc với vận tốc không đổi 72km/h thì người lái xe thấy chưóng ngại vật và bắt đầu hãm phanh cho ôtô chạy chậm dần đều. Sau khi chạy đuợc 50m thì vận tốc ôtô còn là 36 km/h. Hãy tính gia tốc của ôtô và khoảng thời gian để ôtô chạy thêm được 60m kể từ khi bắt đầu hãm phanh.

Một ôtô đang chạy trên đường cao tốc với vận tốc không đổi 72km/h thì người lái xe thấy chưóng ngại vật và bắt đầu hãm phanh cho ôtô chạy chậm dần đều. Sau khi chạy đuợc 50m thì vận tốc ôtô còn là 36 km/h. Hãy tính gia tốc của ôtô và khoảng thời gian để ôtô chạy thêm được 60m kể từ khi bắt đầu hãm phanh. 

N. Thị

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn chiều dương là chiều chuyển động của ô tô, gốc tọa độ tại vị trí hãm phanh, gốc thời gian là lúc hãm phanh

Chọn chiều dương là chiều chuyển động của ô tô, gốc tọa độ tại vị trí hãm phanh, gốc thời gian là lúc hãm phanh

683

Câu hỏi tương tự

Một ô tô chuyển động thẳng nhanh dần đều đi qua điểm A rồi qua điểm B cách A 20 m trong thời gian t = 2s. Vận tốc của ô tô khi đi qua điểm B là v B = 12 m/s. a) Tính gia tốc của ô tô và vận tốc của...

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG