Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một sinh viên được gia đình gửi vào sổtiết kiệm ngân hàng là 90 triệu đồng với lãi suất 0,9%/ tháng.Nếu mỗi thángsinh viên đó đều rút ra một số tiền như nhau vào ngày ngân hàng trả lãi thì hằng tháng số tiền của anh ta rút (làm tròn đến 1000 đồng) để sau đúng 4 năm đại học sẽ vừa hết số tiền cả vốn lẫn lãi là (đồng)

Một sinh viên được gia đình gửi vào sổ tiết kiệm ngân hàng là 90 triệu đồng với lãi suất 0,9%/ tháng.Nếu mỗi tháng sinh viên đó đều rút ra một số tiền như nhau vào ngày ngân hàng trả lãi thì hằng tháng số tiền của anh ta rút (làm tròn đến 1000 đồng) để sau đúng 4 năm đại học sẽ vừa hết số tiền cả vốn lẫn lãi là (đồng)

  1. 2 317 000

  2. 2 417 000

  3. 2 340 000

  4. 2 298 000

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho hai hàm f(x) và g(x) có đạo hàm trên đoạn và thỏa mãn hệ thức Tính

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG