Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một sản phẩm phải lần lượt qua 4 công nhân gia công độc lập. Xác suất để mỗi công nhân làm hỏng sản phẩm bằng 0,01. Xác suất để sản phẩm xưởng không hỏng bằng bao nhiêu?

Một sản phẩm phải lần lượt qua 4 công nhân gia công độc lập. Xác suất để mỗi công nhân làm hỏng sản phẩm bằng 0,01. Xác suất để sản phẩm xưởng không hỏng bằng bao nhiêu? 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Xếp 5 nam và 2 nữ vào một bàn dài gồm 7 chỗ ngồi. Tính xác suất để 2 nữ không ngồi cạnh nhau?

9

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG