Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một sợi dây kim loại dài 60cm được cắt thành hai đoạn. Đoạn dây thứ nhất được uốn thành hình vuông. Đoạn thứhai được uốn thành vòng tròn. Để tổng diện tích của hình vuông và hìnhtròn là nhỏ nhất thì cạnh hình vuông là (làm tròn đến hai chữ số thập phân) .

Một sợi dây kim loại dài 60cm được cắt thành hai đoạn. Đoạn dây thứ nhất được uốn thành hình vuông. Đoạn thứ hai được uốn thành vòng tròn. Để tổng diện tích của hình vuông và hình tròn là nhỏ nhất thì cạnh hình vuông là (làm tròn đến hai chữ số thập phân) .
 

  1. 8,40 cm

  2. 9,86 cm

  3. 7,89 cm

  4. 8,99 cm

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

3

Câu hỏi tương tự

Cho một tấm tôn hình chữ nhật kích thước 10m x 6m . Người ta cắt bỏ bốn góc của tấm tôn bốn miếng hình vuông bằng nhau rồi gò lại thành một hình hộp chữ nhật không nắp. Để thể tích của khối hộp đó lớn...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG