Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một số chính phương cóchữ số hàng chục bằng 5. Tìm chữ số hàng đơn vị

Một số chính phương có chữ số hàng chục bằng 5. Tìm chữ số hàng đơn vị

R. Robo.Ctvx35

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Số chính phương không có tận cùng bằng 2, 3, 7, 8. Xét các số cótận cùng 50, 51, 54, 55, 56, 59 : các số có tận cùng bằng 50, 54 có dạng BS 4 + 2, các số có tận cudng 51, 55, 59 có dạng BS 4 + 3, chúng đều không là số chính phương. Vậysố chính phương đã cho có tận cùng bằng 56, chữ số hàng đơn vị bằng 6. Ví dụ: 1 6 2 = 256 , 3 4 2 = 1156.

Số chính phương không có tận cùng bằng 2, 3, 7, 8. Xét các số có tận cùng

50, 51, 54, 55, 56, 59 : các số có tận cùng bằng 50, 54 có dạng BS 4 + 2, các số có tận cudng 51, 55, 59 có dạng BS 4 + 3, chúng đều không là số chính phương.

Vậy số chính phương đã cho có tận cùng bằng 56, chữ số hàng đơn vị bằng 6.

Ví dụ: 

1

Câu hỏi tương tự

Tìm x biết: c) x 3 + x 2 − 2 x − 8 = 0

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG