Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một quả cầu được treo trên một sợi dây. Trong các hình vẽ dưới đây (Hình 3.13), hình nào biểu diễn đúng các lực tác dụng lên quả cầu ?

Một quả cầu được treo trên một sợi dây. Trong các hình vẽ dưới đây (Hình 3.13), hình nào biểu diễn đúng các lực tác dụng lên quả cầu ?

T. ThuỳTrangNguyễn

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

B đúng. Hai lực đặt vào quả cầu.

B đúng. Hai lực đặt vào quả cầu.

1

Câu hỏi tương tự

ừ vị trí A, một vật được ném ngang với tốc độ v 0 = 2 m/s. Sau d dó 1s, tại vị trí B có cùng độ cao với A người ta ném thẳng đứng một vật xuống dưới với tốc độ ban đầu v’...

5

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG