Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một quả bóng ném theo phương ngang với vận tốcđầu và rơi xuốngđất sau . Hỏi quả bóngđãđược ném từđộ cao nào và tầm ném xa của quả bóng là bao nhiêu ?Bỏ qua lực cản của không khí.

Một quả bóng ném theo phương ngang với vận tốc đầu v subscript 0 equals 25 space m divided by s và rơi xuống đất sau t equals 3 space s. Hỏi quả bóng đã được ném từ độ cao nào và tầm ném xa của quả bóng là bao nhiêu ?Bỏ qua lực cản của không khí.

H. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

h equals fraction numerator g t squared over denominator 2 end fraction equals 44 comma 1 space m

L equals v subscript 0 t equals 75 space m

1

Câu hỏi tương tự

Có hai lực bằng nhau có độ lớn F. Nếu hợp lực của chúng cũng có độ lớn F thì góc hợp bởi hai lực thành phần có độ lớn bao nhiêu?

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG