Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một quả bóng ném theo phương ngang với vận tốcđầu và rơi xuốngđất sau . Hỏi quả bóngđãđược ném từđộ cao nào và tầm ném xa của quả bóng là bao nhiêu ? Bỏ qua lực cản của không khí.

Một quả bóng ném theo phương ngang với vận tốc đầu và rơi xuống đất sau . Hỏi quả bóng đã được ném từ độ cao nào và tầm ném xa của quả bóng là bao nhiêu ? Bỏ qua lực cản của không khí.

 

H. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

6

Câu hỏi tương tự

Chọn phát biểu đúng. A. Dưới tác dụng của lực vật sẽ chỉ chuyển động thẳng đều hoặc tròn đều. B. Lực chỉ làm vật vật bị biến dạng. C. Lực chỉ làm vật thay đổi chuyển động. D. Lực là nguyên...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG